MONITORING PARAMETRÓW PRACY ZABUDOWY I PODWOZIA W BRANŻY KOMUNALNEJ

Platforma XTrack pozwala na pełny monitoring parametrów pracy pojazdu – jego zabudowy i podwozia. Jest to możliwe dzięki podłączeniu systemu do magistrali CAN oraz instalacji dodatkowych czujników. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam tak zunifikować wszystkie komponenty, aby ich instalacja była możliwa w każdym pojeździe, niezależnie od jego rodzaju czy roku produkcji. Rodzaj rejestrowanych parametrów zależy od typu danej zabudowy i ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

Najczęściej pozyskiwane są następujące dane:

  • ilość motogodzin i cykli pracy,
  • informacje o otwarciu odwłoka i miejscu wyładunku,
  • informacje o działaniu mechanizmu zasypowego i miejscu załadunku,
  • czas pracy poszczególnych urządzeń zabudowy, np. zasypu, prasy, żurawia, przystawek hydraulicznych itp.,
  • uruchomienie wszelkich włączników elektrycznych,
  • informacje o włączeniu dodatkowych napędów na zabudowie.

System rejestruje także dane dotyczące pracy podwozia takie jak przebieg, czas postoju, prędkość obrotowa silnika, ciśnienie w zawieszeniu pneumatycznym, zużycie paliwa i inne. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia zawsze opisane są współrzędnymi geograficznymi oraz dokładnym adresem wystąpienia, co pozwala na weryfikację wykonania zleceń oraz wykrycie ewentualnej realizacji niezakontraktowanych zadań.

Dostęp do bieżących i archiwalnych informacji w połączeniu z monitoringiem GPS i kontrolą paliwa daje pełny obraz pracy pojazdów komunalnych. Dodatkowe wykorzystanie systemów wagowych pomaga zapobiegać przeciążeniom, a identyfikacja RFID ułatwia rozliczenia z klientami.

Monitoring smieciarki
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt