Monitoring GPS i kontrola XTrack - ikona

MONITORING

AND CONTROL

GPS monitoring, control of operating parameters of the vehicle, warnings.

Optymalizacja tras i planowanie trasówek, wyznaczanie tras, planowanie zadań, oprogramowanie dyspozytorskie XTrack - ikona

OPTIMIZATION

AND PLANNING

Setting and optimization of routes, supporting work of the dispatcher, navigation.

Szczegółowe analizy i raporty z danych zawartych w systemie XTrack - ikona

DETAILED REPORTS

AND ANALYSES

Data summaries, detailed analyses of the gathered information.

Identyfikacja RFID obiektów w terenie i inwentaryzacja - ikona

IDENTIFICATION AND

ASSETS MANAGEMENT

RFID technology, identification and management of assets, field inventory.

Zintegrowana gospodarka paliowowa oraz terminal paliwowy i TankMonitor XTrack - ikona

INTEGRATED

FUEL ECONOMY

Fuel control in the company, management of tanks, fuel terminals.

Pokładowe systemy rejestracji danych, rejestracja parametrów pracy zabudowy XTrack - ikona

ON-BOARD DATA

LOGGING SYSTEMS

Monitoring operational parameters of the chassis and body, dynamic weighing systems.

Mapy, warstwy i mapy własne, zarządzanie lokalizacjami XTrack - ikona

MAPS AND

MAPPING RESOURCES

Own map layers, marking areas, location management.

Rozwiązania XTrack dla producentów zabudów specjalistycznych OEM - ikona

XTRACK

OEM

Solutions for manufacturers of special vehicles.

Dwukierunkowa automatyczna komunikacja dyspozytora z kierowcami, wsparcie pracy dyspozytora, weryfikacja przydzielonych zadań XTrack - ikona

DISPATCHER AND

DRIVERS COMMUNICATION

Electronic transfer of scheduled routes, control of the status of order execution.

INDUSTRIES

XTRACK IN NUMBERS

0
Countries
0
Installed weighing systems
0
Fuel terminals
0
Clients
0
Tracking devices
0
RFID transponders on containers

OUR CLIENTS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.