Systém XTrack se mimořádně osvědčil při použití u vozidel, která mají speciální nástavbu. Pokud se nástavba připojí k vhodné sestavě senzorů nebo ke sběrnici CAN, zapisovač přijímá a  shromažďuje údaje o jejím provozu.

Snímané parametry se liší podle typu vozidla a odvíjejí od jeho funkce. Nejčastěji se snímají následující údaje:

  • počet moto hodin / čas provozu nástavby,
  • počet provozních cyklů,
  • čas provozu jednotlivých zařízení, jako např. hydraulické čerpadlo, výklopné zařízení, kompresor aj., které souvisí s funkcí vozidla nebo nástavby,
  • informace o otevření nákladového prostoru nebo o otevření korby v případě popelářských vozů,
  • spuštění veškerých elektrických spínačů,
  • informace o provozu nakládacího ústrojí a zapojení doplňkových pohonů k nástavbě,
  • informace ohledně teploty a vlhkosti.

Podrobné informace ohledně parametrů snímaných podle typu vozidla, naleznete v popisu jednotlivých odvětví.

Záznam údajů o době provozu jednotlivých zařízení představuje zřejmou podporu při výrazném snižování nákladů na nezbytné pravidelné servisovaní vozidla a pomocí něj lze vyloučit nežádoucí prostoje.  Kromě toho, snadněji odhalíte chyby v používání zařízení nebo příčiny případných poruch, např. přetížení pohonů, provoz, který není v souladu s určením vozidla nebo který probíhá v nevhodných podmínkách. Systém obsahuje také výstražný systém – upozorní vás, pokud nastane případné nebezpečí nebo porucha.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt